Modul účtovníctvo

Jednoduché a podvojné účtovníctvo
Možnosť viesť iba daňovú evidenciu Novinka
Vlastné počítadlá pre viacero číselných radov
Daňové priznania pre DPH vrátane KV a SV
Legislatívne vyžadované účtovné výkazy
Filter pre neuhradené a nezaúčtované doklady
Hromadná tlač dokladov
Pokročilé vyhľadávanie a filtrovanie v dokladoch
Daňové priznania PO a FO - podnikateľov (typ B) podľa aktuálnej legislatívy Novinka

Modul faktúracia

Faktúra aj v cudzej mene, prípadne aj jazyku
Vystavenie faktúry z iného dokladu
Automatické generovanie VS z čísla dodávateľskej faktúry
Zlúčenie výdajok do jednej faktúry
Odosielanie vystavených faktúr priamo zo softvéru

Modul kancelária

Automatické pridávanie partnerov
Nastavenie predvolenej splatnosti faktúr pri každom partnerovi
Pridať a vymazať externý dokument
Priamy odkaz na dokument
Zložky pre doklady

Modul financie

Manuálny a automatický import bankových výpisov
Automatické párovanie platieb
Vyhľadávanie v dokladoch podľa zadanej sumy, partnera, projektu a pod.
Prečíslovanie riadkov dokladu
Cashflow predikcia Novinka

Modul sklady

Z príjemky a výdajky vytvoríte položku
Skladové položky
Šaržové položky
Vlastné merné jednotky
Obrázky položiek
Zložené položky - sety
Sledovanie stavu splnenia objednávok, rezervácie

Modul majetok

Majetkové skupiny a automatizácia účtovania
Evidencia majetku
Účtovanie účtovných odpisov

Modul ostatné

Neobmedzený počet užívateľov, správa prístupových oprávnení
Správa viacerých firiem (podľa zvoleného balíka predplatného)
Plnohodnotné vyhľadávanie naprieč celým systémom
Možnosť prepnúť na anglický jazyk a prostredie
Záznamy na kontrolu (diagnostika)
Archivácia
Portál s prehľadom najdôležitejších čísel a aktivity používateľov.

Modul prepojenia

Prepojenie s Superfaktúra.sk
Prepojenie so službou DockITin
Otvorené API na prepojenie s vlastným softvérom / eshopom a podobne

Modul pokladničný systém Novinka

Vlastný profesionálny POS systém s intuitívnym rozhraním
Podpora otvorených účtov
Synchronizácia predajných položiek automaticky z Profit365
Hotovostná úhrada faktúr cez kasu
Zisťovanie množstva zásob položiek na jednotlivých skladoch
Podpora fiškálnych tlačiarní spoločností Elcom a Varos
Web Profit365 používa cookies. Prehliadaním tohoto webu súhlasíte s ich používaním. Viac info OK