Modul účtovníctvo

Jednoduché a podvojné účtovníctvo
Hromadné zaúčtovanie dokladov
Vlastné počítadlá
Daňové priznanie pre DPH
Filter pre neuhradené a nezaúčtované doklady
Hromadná tlač dokladov
Rozšírené vyhľadávanie a filtrovanie v dokladoch

Modul faktúracia

Faktúra v cudzej mene
Vystavenie faktúry z iného dokladu
Automatické generovanie VS z čísla dodávateľskej faktúry
Zlúčenie výdajok do jednej faktúry
Odosielanie vystavených faktúr priamo zo softvéru

Modul kancelária

Automatické pridávanie partnerov
Nastavenie splatnosti pri každom partnerovi
Pridať a vymazať externý dokument
Priamy odkaz na dokument
Záložky pre doklady

Modul financie

Manuálny a automatický import bankových výpisov
Automatické párovanie platieb
Vyhľadávanie v dokladoch podľa zadanej sumy
Prečíslovanie riadkov

Modul sklady

Z príjemky a výdajky vytvoríte položku
Skladové položky
Šaržové položky
Merné jednotky

Modul majetok

Majetkové skupiny a automatizácia účtovania
Evidencia majetku
Účtovanie účtovných odpisov

Modul ostatné

Neobmedzený počet užívateľov
Registrácia dalšej firmy
Plnohodnotné vyhľadávanie
Anglický jazyk a prostredie
Záznamy na kontrolu
Archivácia
Portál

Modul prepojenia

Prepojenie s Superfaktúra.sk
Prepojenie so službou Datamolino
Prepojenie registračnej pokladne
Web Profit365 používa cookies. Prehliadaním tohoto webu súhlasíte s ich používaním. Viac info OK