Návod: výmena starého programu jednoduchého účtovníctva za Profit365

Pre firmy, ktoré vedú účtovníctvo v programoch ako ALFA, POHODA, Money S3 či MRP.

Sumár pre majiteľov a manažérov

Množstvo firiem odkladá výmenu starého účtovného softvéru za nový, pretože sa boja zdanlivého množstva práce, ktorú treba vykonať. V skutočnosti ide o prácu na jedno dopoludnie, ktorú zvládne váš účtovník, účtovná firma, či fakturant alebo asistentka. Je to jednoduché. Z predchádzajúceho účtovného programu si prenesiete zostatky účtov a po jednotlivých položkách ich vložíte ako koncové stavy minulého roka do nového softvéru.

Začať dokonca môžete ihneď v novom programe aj bez prenosu a počiatočné stavy doplníte neskôr.

Čo by ste mali vedieť na úvod?

V Profit365 sú dáta ONLINE

Online účtovníctvo je nepretržitý prístup k finančným údajom, čo ocenia najmä rozcestovaní majitelia firiem. Pracujete vždy s najnovšími dátami, napr. pred minútou vystavená faktúra sa prejaví v obrate aj saldokonte.

Vždy dostupný a aktuálny prehľad o financiách

V Profit365 sú dáta kompletne dostupné aj z predchádzajúcich rokov, aby ste ich mohli analyzovať a kedykoľvek k nim až do posledného detailu pristupovať. Stačí doklad vyhľadať alebo zadať v prehľadoch potrebné dátumy od-do.

Prehľadný import a export dát

Vložiť dáta z predchádzajúcich účtovných programov je možné prostredníctvom excel súboru, ktorý je potrebné správne vyplniť, aby import dát prebehol hladko. Systém automaticky natiahne a zatriedi všetky položky, ktoré boli vyplnené v dodanej excel tabuľke.

Export dát zo softvéru je možné urobiť kedykoľvek, podľa potreby, aj z predchádzajúcich rokov. Dáta si tak môžete archivovať alebo analyzovať aj mimo softvér. Pri exporte sa ukladajú v prehľadných tabuľkách.

Čo si treba uvedomiť pri otváraní kníh?

  1. Začať môžete aj bez počiatočného stavu.
  2. Ak zadáte počiatočný stav a koncom marca zistíte, že sa zmenil, tak to jednoducho opravíte. Samozrejme, aby to bolo bezpečné, zmeny má pod kontrolou účtovník. Počiatočné stavy sa môžu dopĺňať priebežne. Jediný dôvod na ich skompletizovanie je mať čo najskôr správne výsledky z aktuálneho obdobia.

Ako začať

Registráciou novej firmy sa automaticky vytvoria základné účtovné kódy. Podľa týchto kódov sa budú doklady zapisovať do stĺpcov peňažného denníka.

1. Krok – skontrolujte si nastavenia

Aby sa všetky nové doklady v novom roku správne účtovali skontrolujte a prípadne doplňte účtovné kódy. Položky v cenníku sa dajú dopĺňať priebežne, tak ako sa vyskytnú v dokladoch.

2. Krok – čo budete potrebovať zo starého systému

Výstup s konečnými zostatkami na pokladniach, bankových účtoch, inventúru skladu a podrobný výpis z kníh záväzkov a pohľadávok.

3. Krok – pokladňa

Vytvoriť príjmový pokladničný doklad do každej pokladne s dátumom 31. 12. 2013. Na riadok použite kód PNE001. Ak je pokladňa v cudzej mene, zadajte zostatok v tejto mene a kurz prepíšte podľa kurzu, ktorým bola v starom systéme pokladňa prehodnotená.


4. Krok – banka

Vytvorte zápis do každého bankového účtu s dátumom 31. 12. 2013. Do zápisu zadajte jeden príjmový riadok, kód je PNE001.
Ak zadávate zostatok na kontokorent, zadajte výdajový riadok. Pre účty vedené v cudzej mene, zadajte v príslušnej mene. Kurz prepíšte tak, aby bol rovnaký s tým, akým bola banka prehodnotená v starom systéme.

5. Krok – sklad

Na každý sklad vytvorte príjemku s dátumom 31. 12. 2013. Na sklad prijmete všetko podľa inventúry skladu. Množstvo aj cenu.

6. Krok – faktúry

Do príslušných šanónov povkladajte faktúry tak, ako boli pôvodne zaevidované. Zvoľte zadanie čísla dokladu ručne, aby ste mali aj v novom systéme zadané doklady s pôvodným číslom. Faktúry sa zadávajú aj s DPH. Na riadkoch sa vkladá kód, ktorý určí umiestnenie zápisu v peňažnom denníku po úhrade. Pri samotnej úhrade si už tento kód nemusíte pamätať, zapíše sa do denníka automaticky podľa faktúry.

Ak je faktúra v cudzej mene, odporúčame ju aj v počiatočnom stave zadať v tejto mene a kurz prepísať podľa kurzu, ktorým bola v starom systéme faktúra prehodnotená.

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty