Nový, lepší a iba pre Vás! Profit365 verzia 6.2.0. :)

27. marca 2018
Nový, lepší a iba pre Vás! Profit365 verzia 6.2.0. :)

Milí klienti,

pripravili sme si pre Vás ďalšie funkcionality v novej verzii Profit365 s označením 6.2.0, ktoré sú pre Vás od dnes automaticky dostupné a to úplne BEZPLATNE.

  • Daňové priznania k dani z príjmu PO a FO ( typ B) za rok 2017

Pre správne vytvorenie daňového priznania k dani z príjmu je potrebné v záložke Firma > Nastavenia > Účtovníctvo, zvoliť typ zdanenia, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu.

 

Následne v záložke Účtovníctvo > Účtovné výkazy, nájdete možnosť vytvoriť DPPO, prípadne DPFO B s exportom do xml, ktoré po vyplnení stačí už iba nahrať na Finančnú správu SR.

  • Daňová evidencia

K jednoduchému a podvojnému účtovníctvu pribudla možnosť vedenia daňovej evidencie, ktorú si je možné nastaviť pri vytváraní novej firmy ako typ účtovníctva. Na faktúrach Vám Profit365 bude ponúkať možnosť či ide o daňový/nedaňový výdaj, resp. príjem.

  • Cashflow predikcia

V záložke Financie > Cashflow si viete vygenerovať predikciu Vášho Cashflow. V účtovej osnove (Účtovníctvo > účtová osnova) si viete nastaviť jednotlive účty, ktoré  majú do tejto predikcie smerovať. Východzie nastavenie je na všetky pohľadávkové a záväzkové účty z účtovej osnovy.

  • Optimalizácia tlačových zostáv PDF

– Skladová karta
– Vystavená faktúra (SK) nová
– Vystavená faktúra so zľavami (nová, SK)
– Faktúra došlá (nová)
– Ponuka – predaj (nová)
– Ponuka – predaj s obrázkami
– Objednávka – predaj (nová)
– Zálohová vystavená faktúra (nová)
– Dodací list
– Dodací list s predajnými cenami
– Výdajka
– Stav na sklade
– Inventúra skladu
– Objednávka štandardná (nová)
– Zálohová došlá faktúra (nová)
– Príjemka
– Cenník
– Cenník s obrázkami
– Medziskladový presun
– Saldokonto kombinované
– Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov
– Prehľad DPH

  • Poznámky k účtovnej závierke

K našej účtovnej závierke sme pridali možnosť vyplniť poznámky priamo v Profi365.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na našej zákaznickej podpore support@profit365.eu, alebo na tel. čísle +421 2 321 21 091

S pozdravom a prianím pekného dňa

Váš Profit365

 

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty