Nová verzia Profit365 6.1.0 už od 1.7.2017

1. júna 2017
Nová verzia Profit365 6.1.0 už od 1.7.2017

Vážení používatelia,
pripravili sme si pre Vás množstvo nových funkcionalít v našej novej verzii Profit365 6.1.0, ktoré budú pre Vás dostupné už od 01.07.2017.

Mám záujem o pilotnú verziu už teraz !

1. Notifikácie

 • Umiestnené v “zvončeku” v hornej lište. Zatiaľ upozorňujú na pokles skladových zásob jednotlivých položiek pod definované minimum, resp. nad maximum (táto hodnota sa nastavuje na skladových údajoch konkrétnej položky). Postupne budú pridávané ďalšie notifikácie na rôzne udalosti.
 • Notifikácie je potrebné zapnúť v novej záložke Nástroje > Notifikácie, v ktorej sa Vám po aktivovaní zobrazia nové polia „Používatelia“ a „Skupiny“. Notifikácie môžete nastaviť buď pre konkretného používateľa, alebo podľa skupiny oprávnenia do ktorej daný používateľ (prípadne používatelia) patrí.

2. Záložka sklady

Možnosť vytvorenia setu (receptúry) z položky

 • Pridaná možnosť označiť položku ako tzv. Set (nazývané aj receptúra). Jedná sa o položku zloženú z viacerých položiek. Po zaškrtnutí poľa ‘Set’ na základných údajoch, nájdete na novej záložke ‘Set’ jeho nastavenia. Tu si okrem položiek, z ktorých sa set skladá (a ich množstiev) môžeme zvoliť či bude set fakturovaný ako celok, alebo ako tieto jednotlivé položky.

Pridanie obrázku na položke

 • Je možné pridať viacero obrázkov položky na jej skladových údajoch. Na zostavách, kde sú použité obrázky (spomenuté nižšie) sa zobrazuje ten, ktorý je tu označený hviezdičkou.

Výdaj do spotreby

 • Výdaj materiálu do spotreby zaškrtnutím poľa ‘Spotreba’ na základných údajoch výdajky. Následne je táto výdajka označená ako spotreba aj na zozname a je možné podľa tohto označenia aj filtrovať.

Rezervácia položiek

 • Možnosť riadky predajnej objednávky označiť ako rezervácia. Týmto daný počet kusov položky na tomto riadku označí ako rezervované a následne je toto množstvo odlíšené zo stavu na sklade
 • Rezervácie je následne možné vybavovať pri prijímaní takejto rezervovanej položky priamo z príjemky na jej novej záložke ‘Čakajúce rezervácie’ tlačidlom ‘Vytvoriť výdajku’

Skladová pozícia na položke

Na každej položke je (na záložke skladové údaje) pridaná možnosť definovať skladovú pozíciu, kde je položka na sklade uložená
Je možné zadať rad regál a policu. Táto pozícia sa zobrazuje na tlačovej zostave ‘Výdajka’ ’

Nový stav na sklade

 • Nový prehľad stavu na sklade so zobrazením aj rezervovaného množstva a účtovného stavu, možnosť zlúčiť stav po položke, alebo po sklade

Prerobený “vzhľad” položiek

3. Záložka kancelária

Moji partneri

 • Po úprave partnera sa už nevytvára jeho upravená verzia (označená hviezdičkou), ale partner so všetkými úpravami je uložený iba raz
 • Možnosť nastaviť na partnerovi, či sa jedná o odberateľa alebo dodávateľa (príp. obe). Partneri sú podľa toho rozdelení do zoznamov Predaj-> Odberatelia, resp. Nákup-> Dodávatelia.

4. Záložka predaj a nákup

Sledovanie stavu objednávky

 • Na sledovanie stavu splnenia objednávok je potrebné zaškrtnúť príslušné pole v časti Nastavenia > Sklady. Týmto sa sprístupní farebné rozlišovanie nákupných aj predajných objednávok a pre vyšší detail aj jednotlivých riadkov týchto objednávok v stavoch: vytvorená, čiastočné splnená, splnená (príp. riadok predajnej objednávky môže byť označený namiesto vytvorená ako rezervácia – význam rezervácií popísaný v ďalšom bode nižšie)

 • Na korektnú zmenu stavu objednávky je potrebné vytvorenie príslušného skladového dokladu z nej cez tlačidlo ‘Viac’ a vytvoriť príjemku resp. výdajku (príjemky z nákupnej objednávky a výdajky z predajnej objednávky). Prijatím položky z jedného riadku objednávky na sklad sa riadok stane splneným a ak sú na danej objednávke ešte nejaké nesplnené riadky, bude označená ako čiastočne splnená. Do stavu splnená sa dostane splnením všetkých jej riadkov v celom množstve na sklad. (To isté platí pre predajné objednávky a výdajky k nim)

Zlučovanie objednávok do príjemky

 • Zlúčenie všetkých riadkov z viacerých objednávok (jedného partnera) do jednej príjemky.

Možnosť vytvoriť nákupnú objednávku z predajnej a naopak

 • Cez tlačidlo “viac” si viete jednoducho vytvoriť z predajnej objednávky nákupnú (a opačne) s tým, že všetky údaje a riadky sa Vám preklopia do príslušného dokladu

Farebné odlíšenie stavu došlých aj vystavených faktúr

 • Na zozname faktúr je možné jednoducho podľa farby rozlíšiť, či je faktúra zaplatená, nezaplatená, alebo dokonca už po splatnosti

Možnosť pridať osobu, ktorá vystavila faktúru

 • Na vystavených faktúrach je možné pridať osobu, ktorá danú faktúru vystavila. V záložke rozšírené údaje pribudlo pole “Vystavil”, z ktorého sa údaje prenášajú do tlačovej zostavy.

Nákupný cenník

 • Pribudla možnosť vytvoriť nákupný cenník s podobným princípom fungovania ako predajné cenníky, ale s využitím nákupných cien a volením na nákupných dokladoch
 • Špecifickou možnosťou tu je pridanie dodávateľského kódu položky, ktorým sa rieši tzv. cross referencia partnerov (je možné objednávať od dodávateľa s uvedením jeho kódov položky)

Predajné cenníky

 • Položky cenníka sa pre zvýšenie prehľadnosti presunuli na samostatnú záložku
 • Pribudla možnosť zvoliť na cenníku celú skupinu položiek, pre ktoré sa má použiť zľavnená cena

5. Doklady všeobecne

Zľava na celý doklad

 • Možnosť pridať zľavu na celý doklad na základných údajoch všetkých predajných aj nákupných dokladoch. Zľava je v zaúčtovaní rozpočítaná medzi jednotlivé položky (čiže aj ich prípadné analytické účty)
 • Pridané zobrazenie celkovej sumy (a príp. sumy s DPH) hneď pod riadkami predajných, nákupných a aj skladových dokladov
 • Možnosť zvoliť šanóny aj na skladových dokladoch pre lepšiu orientáciu pri ich väčšom množstve)
 • Umožnené zlúčenie viacerých nákupných objednávok do jednej príjemky. Predpokladom pre korektné zlúčenie je, že na daných objednávkach je zvolený rovnaký partner

6. Úpravy tlačových zostáv

 • Pridané nové pole ‘Vystavil’, kde je možné zadať meno, príp. kontakt osoby zodpovednej za vystavenie faktúry. Tento údaj je potom zobrazený na tlačovej zostave vľavo dolu.
 • Menšie zmeny v zostave Vystavená faktúra so zľavami za účelom zahrnutia aj zľavy na celý doklad

Cenníky a ponuky

 • Možnosť tlače predajného cenníka a ponuky aj s obrázkami položiek

Medziskladový presun

 • Pridaná tlačová zostava dokladu o medziskladovom prevode

Drobné úpravy rozloženia v niektorých ďalších zostavách

7. Všeobecné

Nastavenia

 • Prehľadnejšie nastavovanie platcovstva DPH a frekvencie vykazovania

Záznamy na kontrolu (diagnostika)

 • Záznamy na kontrolu boli premenované na ‘Diagnostika’, kde v budúcnosti pribudnú ďalšie funkcie na diagnostiku všetkých nezrovnalostí v systéme.

Účtová osnova

 • Pridaná možnosť kopírovania účtu na uľahčenie vytvárania analytických účtov.

Používatelia

 • Úprava fungovania mazania používateľov z firmy. Už presun do koša slúži na zamedzenie prístupu do firmy

 

MÁM ZÁUJEM O PILOTNÚ VERZIU UŽ TERAZ !

V prípade, že sa už neviete dočkať našich nových funkcionalít v Profit365, vieme Vám sprístupniť pilotnú verziu Profit365 už teraz ! Stači kontaktovať nášu zákaznickú podporu 🙂

S pozdravom a praním pekného dňa
Váš Profit365

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty