Novinky na ktoré sa môžete tešiť vo verzii 5.2.0

13. mája 2016
Novinky na ktoré sa môžete tešiť vo verzii 5.2.0

Vážení používatelia,

Prinášame vám prehľad noviniek v Profit365, ktoré pre vás pripravujeme a na ktoré sa môžete tešiť vo verzii 5.2.0.

Cenníky

 • Možnosť vytvárať cenník je pre vás užitočnou pomôckou vo viacerých prípadoch. Môžete zmeniť pre konkrétneho partnera/krajinu/menu ceny všetkých položiek o určité percento, alebo môžete zmeniť ceny iba vybraných položiek na určitú dobu. Novovytvorenému cenníku budete vedieť okrem meny a partnera vybrať aj krajinu, pre ktorú budú ceny z cenníka platné. Platnosť cenníka máte po novom možnosť nastaviť OD – DO, a teda ak doklad má dátum dodania, ktorý spadá do rozsahu dátumu použitia cenníka, budete mať možnosť daný cenník vybrať na rozšírených údajoch dokladu. V prípade, že dátum DO nezvolíte, cenník bude platný od zvoleného dátumu neobmedzene na všetkých dokladoch, ak nie sú zadané iné kritériá.

Tlačové zostavy

 • Inventarizačné zápisy: Nájdete na záložke Účtovníctvo>Prehľady. Inventarizačné zápisy zjednodušia prácu v tom, že na konci obdobia po podaní uzávierky nemusíte ručne vytvárať zostavy so zostatkami na účtoch. Systém umožňuje vytvoriť tri verzie inventarizačného zápisu:
  • Súhrnne: jedna tlačová zostava pre všetky syntetické účty
  • Synteticky: jedna tlačová zostava, na ktorej sú uvedené všetky analytiky k syntetike
  • Analyticky: pre každý analytický účet je vytvorená samostatná tlačová zostava.

Sklady: Medziskladové presuny

 • Do hlavnej záložky Sklady pribudla možnosť medziskladových presunov. Medziskladové presuny slúžia na prevod tovaru z jedného skladu na druhý v rámci jednej firmy.
 • Na každom medziskladovom presune je potrebné zvoliť sklad, z ktorého tovar vyskladňujete a sklad, na ktorý tovar chcete naskladniť. Následne v spodnej časti okna môžete vybrať položky na presun.

Nový kontrolný výkaz od 1. apríla 2016

 • Zapracovali sme novelu zákona o DPH, ktorá sa dotýka KV od obdobia 04/2016 (resp. 2. štvrťrok 2016). Časť B3 sa člení na B3.1 a B3.2, pričom ak suma odpočítanej dane prekročí 3 tis. EUR, do KV sa uvádzajú hodnoty základu dane, daň, odpočítaná daň a to v členení podľa IČ DPH vášho partnera.

Prepojenia s eshopom Shopify

 • Profit365 vám umožňuje aktivovať si prepojenie s eshopom Shopify, moderným nástrojom na online predaj, ktorému podľahlo už veľa úspešných predajcov. Takéto prepojenie vám uľahčí spravovanie agendy súvisiacej s vaším podnikaním. Prepojením eshopu s Profit365 sa vyhnete časovo náročnému procesu manuálneho udržiavania konzistentnosti medzi dvoma systémami, vaše predaje sa automaticky prenášajú do účtovníctva a vy máte viac času sústrediť na rast vášho biznisu.

Neziskové organizácie

 • Profit365 už nie je len pre podnikateľov. Ak sa angažujete aj v neziskovej sfére, alebo poznáte vo svojom okolí niekoho, bude pre vás zaujímavá možnosť viesť účtovníctvo pre neziskovky u nás. Ide zatiaľ o skúšobnú prevádzku, preto je potrebné nás v prípade záujmu kontaktovať.

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty