Účtovníctvo

Kompletné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre firmy a živnostníkov dostupné online. Obsahuje všetky potrebné knihy, evidencie, nastavenia a prehľadné výstupy pre elektronickú komunikáciu s daňovými úradmi.

Účtovníctvo Myš

Top funkcionality, ktoré si zamilujete

Filter pre neuhradené a nezaúčtované doklady

Užitočná pomôcka, ktorá vám ukáže počet neuhradených a nezaúčtovaných faktúr bez komplikovaného vyhľadávania.

Daňové priznanie pre DPH

Po načítaní údajov daňového priznania DPH sa automaticky vyplnia aj záložky v Kontrolnom výkaze DPH. Nové či zmenené doklady už stačí iba aktualizovať.

Vlastné počítadlá

V Profit365 si môžete vytvoriť vlastný tvar počítadla. Aby sa každý rok automaticky vytváral nový číselný rad, musíte mať pri každom počítadle potvrdenú túto funkciu.

Filter pre neuhradené a nezaúčtované doklady
Daňové priznanie pre DPH
Vlastné počítadlá

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

V Profit365 môžete účtovať jednu, ale aj viac firiem. Pri zakladaní konta alebo pridávaní ďalšej firmy si zvolíte spôsob účtovania pre každú firmu samostatne.

Hromadné zaúčtovanie dokladov

Všetky doklady z vybraného obdobia zaúčtujete v Profit365 na jeden klik. Tým sa zjednoduší práca používateľa, ktorý vďaka tejto akcii nemusí zaúčtovávať každý doklad zvlášť.

Rozšírené vyhľadávanie a filtrovanie v dokladoch

Nastavte si vlastné parametre pre filtrovanie. Položky vo vyhľadávaní sa menia podľa toho, v ktorej časti softvéru sa nachádzate a filter drží nastavenia v dokladoch.

Hromadná tlač dokladov

Tlačiť dokument za dokumentom je strata času. Export dokladov využíva princíp nastavenia rozsahu od-do, čím šetríte čas a všetky dokumenty máte exportované v jednom súbore.

Ako Profit365 pomáha firmám podobným tej vašej?

Zuzana Leskovská
Zuzana Leskovská - CEO/Konateľ

Ak uvažujete nad zmenou účtovného software určite profit365 odporúčame. Od jeho dizajnu po všetky funkcie, ktorými disponuje nemáme k nemu žiadne výhrady. Všetci v našej spoločnosti si prácu chvália. V profit365 Vás jednoducho baví pracovať. A ako účtovná spoločnosť to naozaj dokážeme oceniť v každom smere.

Prečítať prípadovú štúdiu
Ivan Jurina
Ivan Jurina - Software Architect

Profit365 pomocou API umožňuje prístup k účtovným dátam spoločností našich partnerov a ich klientov.Vďaka tomu FinTix dokáže vyhodnocovať finančnú situáciu spoločností a poskytovať partnerom reporty v reálnom čase. Spolupráca s Profit365 je pre nás a našich partnerov obrovským prínosom.

Prečítať prípadovú štúdiu
Anton Marci
Anton Marci - CEO

Vďaka Profit365 môžeme spracovávať účtovníctvo komukoľvek vo svete, prostredníctvom webového rozhrania ho vidíme rovnako my aj naši klienti. Audítorom zase vyhovuje, že vieme pripojiť dokumenty priamo k účtovným záznamom, čiže k nim majú priamy prístup počas konania auditu a všetci sme spokojní.

Prečítať prípadovú štúdiu

Neobmedzené množstvo integrácii a prepojení na ďalšie firemné systémy

Profit365 môžete prostredníctvom API ľahko napojiť na ľubovoľné interné systémy alebo využiť predpripravené prepojenia, čím získate lepší prehľad nad vaším podnikaním, ušetríte čas strávaný duplicitným nahadzovaním údajov a obmedzíte chybovosť.

Viac informacií
Neobmedzené množstvo integrácii a prepojení na ďalšie firemné systémy

Prejsť na Profit365 je jednoduché

Zabezpečíme hladký prechod z vášho starého systému na Profit365 a to kedykoľvek počas roka, rovnako ako pre stovky našich ďalších zákazníkov.

Starý účtovný program
Starý účtovný program
xls súbor
xls súbor
Profit365
Profit365

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty