Majetok

Dokonalý prehľad o firemnom majetku dostupný online získate vďaka modulu Majetok. V ňom má každý zaevidovaný majetok má svoju vlastnú majetkovú kartu, ktorá ukazuje prehľad mesačných exportovateľných odpisov a nastavený daňový odpisový plán pre budúce obdobia.

Majetok Myš

Top funkcionality, ktoré si zamilujete

Majetkové skupiny a automatizácia účtovania

Pre rýchlejšie evidovanie rôznych druhov majetku využite možnosť vytvoriť skupiny majetku, v ktorých preddefinujete účtovanie majetku, odpisov, oprávok či zostatkovej ceny.

Evidencia majetku

Kúpili ste majetok, ale ešte ho nepotrebujete zaradiť do užívania? V Profit365 môžete viesť jeho evidenciu a následne sa k nemu vrátiť a už len pár klikmi majetok zaradiť a začať odpisovať.

Účtovanie účtovných odpisov

Ku všetkým majetkovým kartám vám vytvoríme každý mesiac interný doklad, ktorým za vás zaúčtujeme účtovné odpisy majetku presne za tie obdobia, za ktoré sa majetok má účtovne odpisovať.

Majetkové skupiny a automatizácia účtovania
Evidencia majetku
Účtovanie účtovných odpisov

Ako Profit365 pomáha firmám podobným tej vašej?

Ivan Jurina
Ivan Jurina - Software Architect

Profit365 pomocou API umožňuje prístup k účtovným dátam spoločností našich partnerov a ich klientov.Vďaka tomu FinTix dokáže vyhodnocovať finančnú situáciu spoločností a poskytovať partnerom reporty v reálnom čase. Spolupráca s Profit365 je pre nás a našich partnerov obrovským prínosom.

Prečítať prípadovú štúdiu
Anton Marci
Anton Marci - CEO

Vďaka Profit365 môžeme spracovávať účtovníctvo komukoľvek vo svete, prostredníctvom webového rozhrania ho vidíme rovnako my aj naši klienti. Audítorom zase vyhovuje, že vieme pripojiť dokumenty priamo k účtovným záznamom, čiže k nim majú priamy prístup počas konania auditu a všetci sme spokojní.

Prečítať prípadovú štúdiu
Peter Fusek
Peter Fusek - COO

Úhrady v banke sa automaticky párujú s faktúrami a plná verzia účtovníctva je kedykoľvek dostupná vo webovom prehliadači. Pomocou API sme si prepojili svoju stránku a vďaka tomuto prepojeniu máme faktúry dostupné opäť v reálnom čase. Taktiež oceňujeme dostupnosť pre všetkých zamestnancov od fakturantky cez účtovníčku až po manažérov a majiteľov. Profit365 je pre nás veľká pomoc.

Neobmedzené množstvo integrácii a prepojení na ďalšie firemné systémy

Profit365 môžete prostredníctvom API ľahko napojiť na ľubovoľné interné systémy alebo využiť predpripravené prepojenia, čím získate lepší prehľad nad vaším podnikaním, ušetríte čas strávaný duplicitným nahadzovaním údajov a obmedzíte chybovosť.

Viac informácií
Neobmedzené množstvo integrácii a prepojení na ďalšie firemné systémy

Prejsť na Profit365 je jednoduché

Zabezpečíme hladký prechod z vášho starého systému na Profit365 a to kedykoľvek počas roka, rovnako ako pre stovky našich ďalších zákazníkov.

Starý účtovný program
Starý účtovný program
xls súbor
xls súbor
Profit365
Profit365

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty