Fakturácia

Vystavenie faktúry v Profit365 je jednoduché, rýchle a prehľadné. Oceníte automatické dopĺňanie partnerov, priame zasielanie zo softvéru na email, ako aj kopírovanie alebo prečíslovanie s automatickou aktualizáciou do knihy vystavených faktúr.

Fakturácia Myš

Top funkcionality, ktoré si zamilujete

Faktúra v cudzej mene

Profit365 má prednastavenú menu na euro, no faktúru môžete vystaviť aj v cudzej mene, pre ktorú si pohodlne nastavíte jej účtovnú a cenovú presnosť.

Automatické generovanie VS z čísla dodávateľskej faktúry

Pri došlej faktúre vypíšete číslo faktúry do poľa Dodávateľské číslo a potom prejdite do poľa Variabilný symbol, ktorý sa automaticky vygeneruje z čísla Dodávateľskej faktúry.

Vystavenie faktúry z iného dokladu

Ak už máte vytvorený iný doklad, faktúru vystavíte veľmi rýchlo priamo z výdajky, príjemky, objednávky, ponuky, zálohovej faktúry alebo dobropisu k faktúre.

Faktúra v cudzej mene
Automatické generovanie VS z čísla dodávateľskej faktúry
Vystavenie faktúry z iného dokladu

Odosielanie vystavených faktúr priamo zo softvéru

Posielajte faktúry pohodlne priamo zo softvéru Profit365 ako prílohu emailu vo formáte PDF alebo XLS. Email môžete poslať aj sebe ako kópiu.

Zlúčenie výdajok do jednej faktúry

Výdajky môžete jednoducho zlúčiť do jednej faktúry. Po potvrdení vás softvér automaticky presmeruje do Vystavenej faktúry, kde sa objaví každá výdajka na novom riadku.

Fakturácia vždy so sebou

Vystavenie faktúry v mobilnej aplikácii Profit365 je jednoduché, rýchle a prehľadné. Oceníte automatické dopĺňanie partnerov, priame zasielanie z aplikácie na email. Po uložení faktúry je ihneď zaúčtovaná v účtovníctve.

Ako Profit365 pomáha firmám podobným tej vašej?

Ivan Jurina
Ivan Jurina - Software Architect

Profit365 pomocou API umožňuje prístup k účtovným dátam spoločností našich partnerov a ich klientov.Vďaka tomu FinTix dokáže vyhodnocovať finančnú situáciu spoločností a poskytovať partnerom reporty v reálnom čase. Spolupráca s Profit365 je pre nás a našich partnerov obrovským prínosom.

Prečítať prípadovú štúdiu
Anton Marci
Anton Marci - CEO

Vďaka Profit365 môžeme spracovávať účtovníctvo komukoľvek vo svete, prostredníctvom webového rozhrania ho vidíme rovnako my aj naši klienti. Audítorom zase vyhovuje, že vieme pripojiť dokumenty priamo k účtovným záznamom, čiže k nim majú priamy prístup počas konania auditu a všetci sme spokojní.

Prečítať prípadovú štúdiu
Peter Fusek
Peter Fusek - COO

Úhrady v banke sa automaticky párujú s faktúrami a plná verzia účtovníctva je kedykoľvek dostupná vo webovom prehliadači. Pomocou API sme si prepojili svoju stránku a vďaka tomuto prepojeniu máme faktúry dostupné opäť v reálnom čase. Taktiež oceňujeme dostupnosť pre všetkých zamestnancov od fakturantky cez účtovníčku až po manažérov a majiteľov. Profit365 je pre nás veľká pomoc.

Neobmedzené množstvo integrácii a prepojení na ďalšie firemné systémy

Profit365 môžete prostredníctvom API ľahko napojiť na ľubovoľné interné systémy alebo využiť predpripravené prepojenia, čím získate lepší prehľad nad vaším podnikaním, ušetríte čas strávaný duplicitným nahadzovaním údajov a obmedzíte chybovosť.

Viac informácií
Neobmedzené množstvo integrácii a prepojení na ďalšie firemné systémy

Prejsť na Profit365 je jednoduché

Zabezpečíme hladký prechod z vášho starého systému na Profit365 a to kedykoľvek počas roka, rovnako ako pre stovky našich ďalších zákazníkov.

Starý účtovný program
Starý účtovný program
xls súbor
xls súbor
Profit365
Profit365

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty