Bezpečnosť dát

V Profit365 bezpečnosť vaších dát neberieme na ľahkú váhu.
Prednosťou online softvérov je vysoké zabezpečenie dát. Online ekonomický softvér je bezpečnejší ako klasické účtovné offline programy, ktoré máte nainštalované vo svojom počítači. Neohrozí ho ukradnutý počítač alebo poškodený pevný disk. Dáta sú zabezpečené v bezpečných dátových centrách, so systémom ochrany pred nepovolaným vniknutím, zlyhaním technického vybavenia, či výpadku internetového alebo elektrického spojenia.

Servery

Profit365 je postavený na škálovateľnej architektúre. Základnú platformu tvoria horizontálne škálovateľné databázy. Infraštruktúra je virtualizovana v Amazon AWS. Cela infraštruktúra je zabalená do virtuálneho cloudu. Celý systém je chránený podobne ako internet banking, používame tie isté certifikáty https a firewally na zabránenie strate či napadnutiu údajov.

 

 

Servery

Bezpečnosť dát

Prístup k vašim dátam je možný len na základe vašej autorizácie (vaše meno a heslo) cez webové rozhranie ekonomického softvéru Profit365. Všetky dáta, ktoré sú prenášané medzi vašim počítačom a Profit365 sú chránené 256b šifrovaním (SSL certifikát) rovnako ako pripojenie do internet bankingu. Neautorizovaný používateľ sa tak nemôže dostať k vašim dátam pokiaľ nepozná vaše prístupové údaje.

 

 

Bezpečnosť dát

Zálohovanie dát

Pre väčšiu ochranu sú vaše dáta umiestnené na záložných diskoch a každú hodinu zálohované geo-redundantne (na rôznych kontinentoch). Neohrozí ich ukradnutý notebook, krádež alebo požiar v kancelárii či zmena účtovníčky. Keďže dáta sú ukladané na vzdialených serveroch, je prirodzené, že ľudia majú obavu z prípadnej straty dát. Pravda je však taká, že úroveň zabezpečenia dát v cloude ďaleko prevyšuje úroveň lokálneho zálohovani.

Zálohovanie dát

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty