Profit365 Academy

Profit365 Academy

Keďže záujem o moderné technológie začína už v školskom veku, rozhodli sme sa v roku 2017 založiť tzv. Profit365 Academy, prostredníctvom ktorej sa  snažíme zlepšovať študijné prostredie na Slovensku. Vytvárame modelové situácie podľa plánov, ktoré si žiaci/študenti reálne vyskúšajú v Profit365 online, napríklad aj cez svoj telefón.

Školy majú úplnú podporu našej spoločnosti pri nastavovaní študijných programov aj prezentovaní svojich výsledkov. Našim cieľom je rozšíriť Profit365 Academy do všetkých odborných ekonomických stredných škôl a eventuálne aj všetkých vysokých škôl na Slovensku.

Školy od nás dostanú bezplatne:

  1. Poskytnutie licencie online softvéru Profit365 na nimi požadovanú dobu
  2. Možnosť pridať neobmedzený počet používateľov (učiteľov, aj študentov) do Profit365
  3. Zabezpečíme/navrhneme účtovno – učebný postup ŠITÝ NA MIERU DANEJ ŠKOLY.
  4. Spolupráca počas celého školského roka
  5. Prezentácie pre celú školu na rôzne odborné témy z praxe od našich kolegov.
  6. Osobné konzultácie pre učiteľov aj  žiakov
  7. Možnosť stáže pre študentov v našej spoločnosti
  8. Iné (podľa požiadaviek školy).

Naša prvá škola

Študenti Obchodnej akadémie v Pezinku boli prví, ktorí pri výučbe použili najmodernejšie a najvyspelejšie technológie na Slovensku.

Obchodná akadémia Pezinok: “Podľa učebných osnov, vyučovaných na našej škole, nám spoločnosť vytvorila modelové situácie “šité na mieru” pre našich žiakov. Zadarmo sme dostali predplatné online ekonomického softvéru Profit365 v ktorom môže pracovať neobmedzený počet tried a žiakov. Na prihlásenie nám stačí otvoriť iba webový prehliadač na akomkoľvek počítači a prihlásiť sa. Vďaka online riešeniu sa žiaci môžu prihlásiť do svojej firmy aj cez mobil prípadne tablet”.

Článok uverejnení v Pezinčanovi 03/2018:

Pezinčan - OAPK

Prax pre študentov je u nás samozrejmosťou

Na jednej z našich stáži, ktoré u nás študentom poskytujeme boli aj Lucka a Anet, študentky z Obchodnej akadémia Račianska. 

“Sme študentky z obchodnej akadémie a na chvíľu sme stali kolegami Profit365 tímu. V škole sa naučíme množstvo teórie, no tá sa nevyrovná praxi. Účtovníctvo sa učíme už tretí rok a rovnako dlho sa učíme pracovať v rôznych programoch. Profit365 sme sa naučili sami používať za dva pracovné dni. Súčasťou celej firmy sme sa stali na dva týždne. Stali sa z nás noví zákazníci – testeri, ktorých úlohou bolo kritizovaťOni skutočne nežiadali pochvalu, žiadali kritiku. Prijali ju, pretože ich posúva ďalej. Profit365 je dynamický kolektív, ktorý drží krok s požiadavkami doby. Profesionalita, prozákaznícky prístup… Toto všetko sú superlatívy, ktoré ich charakterizujú. My Vám všetkým ďakujeme za skvelú prax.”

….A samozrejme aj my ďakujeme, nie len Lucke a Anet, za prax, ktorú u nás absolvovali. 🙂

Pozri si ako hodnotia svoju prax u nás študenti z Obchodnej akadémie Račianska v Bratislave.

“Študenti by mali mať možnosť výberu”

Našim cieľom je prepojenie teórie s praxou, kde by si každý študent mohol  precvičiť svoje nadobudnuté teoretické poznatky jednoducho online cez akýkoľvek webový prehliadač, prípadne cez svoj telefón. Sme toho názoru, že študenti by mali mať možnosť VÝBERU, v ktorom účtovnom, respektíve ekonomickom softvéri by si chceli precvičiť svoje poznatky nadobudnuté v škole.

Baví ma riešiť veci komplexne, vytvárať stratégie a hľadať čo najefektívnejšie a najvýkonnejšie riešenia pre náš Profit365 ako aj partnerov a klientov. Rád particupujem na inovatívnych online projektoch, ktoré pomáhajú zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku. Moje osobné motto: "Deň, ktorý Ťa môže posunúť ďalej sa začína každé ráno". :) Head of marketing & Business development manager, Founder of Profit365 Academy

Ing. Tomáš Krajčovič – Head of marketing

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty