Poukázať 2% z dane je administratívne jednoduché. Čas sa však kráti.

17. decembra 2013
Poukázať 2% z dane je administratívne jednoduché. Čas sa však kráti.

Ako môžete venovať 2 %, ak ste zamestnancom a požiadali ste zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?

Úkon je veľmi jednoduchý. Ak ste pred časom požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov, požiadajte ho o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. V zásade potrebujete len dva doklady – Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa a Vyhlásenie, ktorým daň poukážete.

V  tlačive vyplníte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a určíte organizáciu, ktorej peniaze poukazujete, zadaním jej základných identifikačných údajov. Na rozdiel od právnických osôb, ako fyzická osoba môžete poukázať 2% z dane iba jednej organizácii. Posledný termín, dokedy fyzické osoby musia poslať formuláre daňovému úradu v mieste svojho bydliska je 30. apríl 2013. To je všetko.

Je menej známe, že fyzická osoba môže poukázať namiesto 2% dokonca až 3% zo zaplatenej dane. Je to tak v prípade, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a viete to doložiť prostredníctvom potvrdenia od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.

Komu môžete poukázať 2% zo svojej dane a na aký účel?

Okruh prijímateľov dane je presne definovaný v zákone o dani z príjmu, rovnako ako účel, na ktorý smie prijímajúca organizácia poukázanú daň využiť. Súhrnne možno povedať, že ide o aktivity verejnoprospešného charakteru, typu ochrana zdravia, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, životného prostredia a podobne.

Každá organizácia, ktorá spĺňa zákonné podmienky pre prijímanie 2% z dane sa navyše musí povinne zaregistrovať do zoznamu prijímateľov u notára. Zákon tiež presne definuje, akým spôsobom a v akom časovom horizonte musia prijímatelia neskôr zverejniť informáciu o použití poukázanej dane.

Čo dodať na záver? Snáď len toľko, že príjemcu vašich 2% z dane vyberajte obozretne, na základe dôkladného uváženia, skúseností, či priateľského odporúčania, ale hlavne zo srdca.

Finačný riaditel firmy Finecon Technologies, s.r.o. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodu a účtovníctva. Absolvoval množstvo školení na ktorých prezentoval výhody online účtovných softvérov pre jednoduché aj podvojné účtovníctvo. Pravidlene prispieva do blogov a odborných periodík, ktoré sa venujú ekonomike a podnikaniu.

Ing. Peter Zimerman – ..

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty